Yönetim Destek (Outsourcing) Hizmetleri

Şirketler bugünün teknoloji destekli ortamında, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için
ana faaliyet alanlarına odaklanmak zorundadır. Bu amaçla, şirketler kendileri için çok önemli
olan fakat ana faaliyet alanı dışındaki konuları (muhasebe, bordro, insan kaynakları, finansal
raporlama ve vergi yükümlülüklerinin takibi gibi) bu işte uzman kurumlara yönlendirmekte,
böylece bu işlemlerdeki kaliteyi artırıp, maliyeti düşürmektedir. Günümüzde, hemen her
sektör ve büyüklükteki şirket yönetim destek hizmeti kullanımına (outsourcing)
yönelmektedir.

Dış kaynak kullanımının avantajları

• Operasyonel maliyetleri azaltmak ve daha iyi kontrol etmek,
• Şirketlerin ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlamak,
• Süreçlerin kalitesini artırmak,
• Şirketin sahip olmadığı uzmanlıkları dışarıdan sağlayarak kullanabilmek,
• Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebilmek,
• Uygulama süreçlerini kısaltmak,
• Riskleri minimize etmek ve paylaşmak,
• İşlevselliğe esneklik kazandırabilmek,
• Sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebilmek.

Uzman ekibimiz ile Yönetim Destek Hizmetleri (Outsourcing) kapsamında müşterilerimize asağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

yonetim-raporlamasi