Bordrolama Hizmetleri

Büyük ve uluslararası işletmeler karmaşık ve zaman alan yükümlülüklerini azaltabilmek
için çalışanlarının bordro işlemlerini dış kaynak kullanarak gerçekleştirmektedir.
Bordro hizmetlerimiz işletmelerin insan kaynakları departmanlarınca yürütülen
bordro süreçlerinin tamamen ya da kısmen onlar adına gerçekleştirilmesi süreçlerini
kapsamaktadır. Bordro işlemlerinin dış kaynak kullanarak gerçekleştirilmesi insan
kaynakları maliyetlerinin düşmesine, işveren risklerinin yönetilmesine, iş yükünün
azaltılmasına, bordro bilgilerinin gizliliğinin sağlanmasına ve organizasyonun
etkinliğinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

Bordrolama Hizmetleri
• Çalışanlara ait aylık maaş hesaplamalarının yapılması ve maaş bordrolarının
düzenlenmesi
• Çalışanlara ait ücret bordrolarının sahiplerine (kişiye özel şifreli e-posta yoluyla
ya da kapalı zarfla elden) iletilmesi
• Maaş ödeme bilgisinin bankaların istediği formatta hazırlanması
• Aylık bordro giderlerinin muhasebe kayıtlarının şirketlerin belirlediği maliyet
merkezlerine uygun şekilde hazırlanması,kaydın ERP sistemine yüklenmesi için
gerekli dosya formatının hazırlanması
• Aylık bordro icmallerinin ve raporlarının düzenlenmesi
• Yıllık izin takibinin yapılması, izin karşılığının hesaplanması
• Kıdem tazminatı karşılığının Türk ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na
göre hesaplanması
• Aylık SGK bildirgelerinin ve listelerin hazırlanması; tahakkuklarının alınması
• Işe giriş çıkış bildirimlerinin yapılması
• Işten ayrılanlar için kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması (gerekiyorsa)
• Aylık bordro işlemlerini etkileyecek Iş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Gelir Vergisi
Kanunu’ndaki değişiklikler konusunda bilgilendirme yapılması
• Çalışanların özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafazası
• Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri
açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması